30, 31 สิงหาคม 1, 2 กันยายน 2564

โพสต์1 ก.ย. 2564 05:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 20:31 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/o-net.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/237880506_1998974916918643_6806656018403136723_n.jpgวันที่ 1 กันยายน 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อนักเรียน 1 คน ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดได้โอนเข้าบัญชีของ สพฐ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ. ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ที่เปิดบัญชีรองรับถูกต้องครบถ้วน ส่วนโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ยังดำเนินการเปิดบัญชียังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น ซึ่งได้กำชับให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/238580213_1998960556920079_6470311349538043005_n.jpg


วันที่ 2 กันยายน 2564 

        ร่วมเสวนานำเสนอข้อมูล หัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ปลายภาค/ ปลายปี ในรายการพฤหัสบดีที่นี้ สพป. นครปฐม 2 ครั้งที่ 16 เวลา 9:45 น. ถึง 12:15 น. Comments