19-20 กรกฎาคม 2564

โพสต์20 ก.ค. 2564 05:43โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2564 01:58 ]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

        ร่วมการสัมมนาวิจัยประจำปี จัดโดยฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  > คลิก
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/Certificate%20CULI-IRW%202021-T1%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/Certificate%20CULI-IRW%202021-T2%20Kerin%20Choykhruea.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464%20CULI-IRW%202021-T4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464-%20CULI-IRW%202021-T3.jpgวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 15.30 น.

        ร่วมกลุ่มและลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ "การเชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64 หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64 วิเคราะห์คุณสมบัติตนเอง การเตรียมความพร้อมการยื่น สายครูผู้สอน"
        📢 พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เข้ากลุ่ม facebook จะมีรหัสเข้ากลุ่มให้พิมพ์ "PADPA"  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม > คลิก 

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.
    เชื่อมโยง ว17/52 ว20,21/60 ว9/64
    หลักเกณฑ์ ว3/64 ว4/64 ว9/64
    วิเคราะห์คุณสมบัติตนเองช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/52 ว21/60 ว9/64
    การเตรียมความพร้อมการยื่น ว17/52, ว21/60, ว9/64, ว9+ว17, ว9+ว21

ภาคบ่าย 13.00-15.30 น.
    การเตรียมเอกสาร วฐ.2
    การถาม-ตอบ โดยวิทยากร
        ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
        ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร
        ศน.อมรรัตน์ งามบุญสร้าง ศึกษานิเทศก์ สพม.ปทุมธานี
        ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 (เพจ fb วิชาการหวานเจี๊ยบ)

ภาพจับหน้าจอจากการอบรม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20kkh64/20%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpgĊ
เกริน ช้อยเครือ,
20 ก.ค. 2564 20:25
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
20 ก.ค. 2564 08:55
Comments