22 กรกฎาคม 2564

โพสต์22 ก.ค. 2564 08:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2564 23:26 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 am ถึง 12:00 pm

        เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Google Meet
        - ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/imr-saxd-nvg
หรือโทร: ‪(TH) +66 2 844 9331‬ PIN: ‪240 223 945 2545‬#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/imr-saxd-nvg?pin=2402239452545  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22kkh64/218872451_1241264952980523_6821839908280629557_n.jpg        พัฒนาตนเอง ลองศึกษาหลักศาสนาเชิงเปรียบเทียบ  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22kkh64/22%E0%B8%81%E0%B8%8464%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


Comments