22-26 พฤศจิกายน 2564

โพสต์22 พ.ย. 2564 02:00โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2564 07:04 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

        นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โรงเรียนวัดมะเกลือ

ข้อมูลการเข้าร่วม 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dhu-imax-mdg
หรือโทร: ‪(US) +1 530-994-2126‬ PIN: ‪628 899 633‬#

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD22%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/260552534_1325856234521394_3374537582137721624_n.jpg

    - (คลิป) การนิเทศ คลิก 
    - (คลิป) สะท้อนผลการนิเทศ คลิก 
    - สรุปการนิเทศ และป้อนกลับ >  คลิก  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

        นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.

        ร่วมการประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน และผู้มอบนโยบาย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/npt2-policy1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/npt2-policy2.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น.
        
        นิเทศ On Site บูรณาการนิเทศ และการประเมินเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยร่วมกับ ศบค.อำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
    - (คลิป) การนิเทศ และประเมินความพร้อมเปิดเรียน คลิก 
    - เอกสารสรุปการนิเทศ และป้อนกลับ > คลิก  
    - สือการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก 
  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/260445105_1291610227969447_5932294691451858096_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/257909566_1324882484618769_183114607017916623_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/258516730_1324882504618767_776059675941287049_n.jpg?attredirects=0

การตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อการเปิดเรียนแบบ On Site
23 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
24 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนวัดสาลวัน
25 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนบ้านคลองโยง 
25 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
26 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
26 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
29 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนวัดมะเกลือ 


วันที่ 25พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ ติดตาม On Site และร่วมสังเกตการณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดย ศบค.อำเภอพุทธมณฑล โรงเรียนบ้านคลองโยง 
        - คลิป การสนทนานิเทศ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/25%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%871.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/260988908_1327867027653648_8375244270838802462_n.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ On Site โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
        - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/25%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศติดตามพร้อมทั้งให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงเรียนวัดสาลวัน 
        - ภาพกิจกรรมการนิเทศ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/258177171_694087075308324_6719252775365804643_n.jpg


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

        ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ศน.เกริน ช้อยเครือ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
        ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติการสอนแบบ Small Bubble ตามแนวทาง Smallbox:Safety Zone in School ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุตรหลานในชุมชนComments