26, 28 มิถุนายน 2564

โพสต์29 มิ.ย. 2564 00:02โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 07:53 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30-12.00 น.

        พัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์หลักสูตร และร่วมกิจกรรม Workshop Online by Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ หัวข้อ "เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบ zoom จำนวน 1.30 ชม. 
        เรียนรู้แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ทั้งแบบออนไลน์และอ๊อฟไลน์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
        - ภาพจับหน้าจอจากการร่วมกิจกรรม > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/26%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A264%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.30 น. 

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) และการประเมินตนเองจากการพิจารณา SAR ประจำปี 2562 ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ของ สมศ. ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        โดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/mock.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/201122972_1950016465147822_6583361565616462987_n.jpg


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

        ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม The Educators Thailand โดย AIS Academy เรียนผ่าน LearningDi Digital Learning Platform ลำดับที่ 193 กลุ่มที่ 1  
    - เป็นการประกวดเฟ้นหาสุดยอดครูผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    - หลักเกณฑ์/ ระเบียบสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ > คลิก
    - หลักสูตร > คลิก 
    - Mission 1 แนะนำตัวเองตามโจทย์ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/26miy64/mission1-kerin.jpg


Ċ
Webmaster Supervisory,
29 มิ.ย. 2564 01:03
Comments