28 มกราคม 2564

โพสต์27 ม.ค. 2564 20:35โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 04:54 ]

28 มกราคม 2564 (ภาคเช้า)

        ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับ ว.21 ด้านที่ 1 ตชว.ที่ 1.2.4 ตามเกณฑ์ ว.21/2560  ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน 
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 และการจัดกิจกรรม PLC https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/28%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A4.jpg


28 มกราคม 2564 (ภาคบ่าย)

        ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom และเป็นแขกรับเชิญในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP2) 
        กิจกรรม plc happy hour live การจัดการเรียนการสอน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
        คุณครูจะมีเครื่องมือและวิธีการอย่างไรกันบ้าง ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง PLC Live 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/PLC3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/143499325_1128489210924765_7849298889266010806_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/28mkh64/143243388_1128474534259566_1033752044501879504_o.jpg
Comments