30 มิถุนายน 2564

โพสต์30 มิ.ย. 2564 06:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2564 06:24 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านทางระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยนายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุริยัน  สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากร จำนวน 150 คน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สู่การทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยเทคนิค Virtual Exam 

สื่อประกอบการอบรม :  
    - สื่อประกอบการประชุม 1 > คลิก
    - สื่อประกอบการประชุม 2 > คลิก
    reflection CEFR โดยครูช้องเกล้า > คลิก

ชมรายการย้อนหลัง : 

ร่วมกิจกรรม : (รุ่นเสริม) เพื่อรับวุฒิบัตร 
    - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม (รุ่นพิเศษ) > คลิก 
    - ทดสอบเสมือนจริง (EF SET) > คลิก 
        แบบ 15 นาที > https://www.efset.org/th/quick-check/
        แบบ 50 นาที > https://www.efset.org/th/ef-set-50/ 
    - ประเมินความพึงพอใจ+ส่งผลสอบ (ภายใน 5 ก.ค.64) > คลิก 
    - ตรวจสอบรายชื่อรับวุฒิบัตร > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/30miy64/cefr1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/30miy64/cefr2.jpgComments