นิเทศ starfish

โพสต์17 มี.ค. 2564 03:20โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2564 18:00 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564

        นิเทศ ติดตาม ประสานงาน เยี่ยมชม การดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนา Core Learning Outcomes ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ​ (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) TSQP มูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิซคันทรีโฮม ร่วมกับ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โรงเรียนวัดนิลเพชร, โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง, โรงเรียนวัดศิลามูล
อัลบั้มภาพ คลิก
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1125219191233967&type=3&__cft__%5B0%5D=AZVHxUlnwtvix508D0exto9Wf3cjes8vu15Qq9l45Z5doxZxjl-RL7YFLVn9zL9XN-X5ifYnmcA_NunYVkLUoVIrtvwXeHasVgS_JB9nIplI8NrVHtS3om0oJIw21IN-K5i_YgjPWiUBVVv9V6ITHkvYTXzpHkO-3VhZlYhvF4ns7ul41thEo_3y3TGYC3d9gyw&__tn__=-UC%2CP-R

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

โรงเรียนวัดนิลเพชร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=497411238289313&id=100040613237584

        ผลงานสร้างสรรค์ "ระบบสุริยะ" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กล่องเรียนรู้ LearningBox Starfish โรงเรียนวัดศิลามูล > คลิก  

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/785532365676810/

        ผลงานสร้างสรรค์ "ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษให้ดูน่าใช้" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2890424247899330&id=100007953498494

ผลงานสร้างสรรค์ "กังหันดอกไม้ฟรุ้งฟริ้ง" นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2890422097899545&id=100007953498494

        การจัดกิจกรรม "MakerSpace" เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีระบบ ส่งเสริมให้เด็ก คิดสร้างสรรค์ ลงมือทำ แก้ปัญหา นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่โรงเรียนวัดบัวหวั่น
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3805491266209933&id=908041392621616


วันที่ 16 มีนาคม 2564

โรงเรียนคลองบางกระทึก วิดีโอคลิป
https://www.facebook.com/KlongbangkraturkSchool/posts/3865935383445400


โรงเรียนวัดทรงคนอง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/160153595_1158951847878501_1938500927720024341_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

วันที่ 19 มีนาคม 2564

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8719%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8715%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/starfish/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%97-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8719%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464.jpg


Comments