10 เมษายน 62

โพสต์9 เม.ย. 2562 23:25โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 23:21 ]
รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเรา
เคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตน
มีคารวะธรรม ยึดมั่นปฏิบัติในระบบเกียรติยศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/56679457_813318105714563_1828040241269702656_n.jpg

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-3.jpgผู้บริหารขององค์กร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

พี่ ศึกษานิเทศก์ ที่จะเกษียณอายุราชการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/56850394_375814753018054_593071671464689664_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/57180183_2133512790072350_8268777695182061568_o.jpg

พิธีกรอ่อนหวาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpgComments