10 พฤษภาคม 2562

โพสต์10 พ.ค. 2562 17:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 07:00 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

        เป็นวิทยากรในช่วงการวัดและประเมินผล ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จัดโดย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม

        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633367900436901&id=100012910892306

แหล่งภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/59782421_633372687103089_8433276123734867968_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/60077027_633372740436417_176654062173814784_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก 

Comments