12 ธันวาคม 2562

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 05:21 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

        เข้าร่วมการประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" 
        โดยได้รับมอบหมายโดยหลักการ ให้เป็นคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 กรกฎาคม 2562 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/78995486_541963239693604_780485000377139200_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/2019-12-13_10-09-00.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/2019-12-13_10-24-25.jpg


Comments