13 พฤษภาคม 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 14:00โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2562 16:56 ]

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 รวมถึงการวัดและประเมินผล ณ โรงเรียนวัดไทร อ.นครชัยศรี

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635114746928883&id=100012910892306

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/13phkh62/60407597_635114480262243_7207407073506623488_n.jpg

Comments