14-15 ธันวาคม 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 20:13โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 01:29 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

        ดำเนินการในการจัดการอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562
            จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
            จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) > คลิกวันที่ 15 ธันวาคม 2562

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ > คลิก 


- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก

- เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิกComments