17 ธันวาคม 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 21:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 02:16 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

        นิเทศตามแผนการนิเทศ และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นเรียน ของคุณครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนว Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 และนิเทศ ติดตาม การสอนทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ป.6 
        ณ โรงเรียนวัดเกาะแรต อ.บางเลน > คลิก 
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462594801303903/

ณ โรงเรียนวัดบางปลา อ.บางเลน  และนิเทศ ติดตาม การสอนทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ป.6 และ ม.3 คลิก

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462591791304204/


ณ โรงเรียนบ้านหนองปรง อ.บางเลน > คลิก
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462750661288317/


Comments