18 มีนาคม 62

โพสต์18 มี.ค. 2562 20:16โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 17:54 ]

18 มีนาคม 2562 (เวลา 14.30 น.)

        ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 Comments