19 มกราคม 2562

โพสต์18 ม.ค. 2562 23:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2562 20:34 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

19 มกราคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

        กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศูนย์สอบแต่ละศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง ในการดำเนินการจัดสอบ O-NET

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.575269089580116&type=3


Comments