17 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์20 ก.พ. 2562 09:09โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 02:35 ]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

        ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขัน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
คณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=591090687997956&id=100012910892306


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/20/52360935_1190709367771754_6637664212694859776_o.jpg


Comments