22 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์22 ก.พ. 2562 21:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2562 23:41 ]

22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมงานปิดโครงการ Project approach 
ระดับปฐมวัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        พิธีปิดโครงการโดย นาง จำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลโท อชิตพล วัดบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมชมนิทรรศการ ผลจากการเรียนรู้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ Project approach 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp8.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp10.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D.jpg

อัลบั้มภาพนิทรรศการปิดโครงการ การเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
Comments