24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 20:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2562 20:15 ]

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT) 
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2 

ณ  สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220188914797251&type=1&l=86b8dad19e

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/53036344_1220197628129713_2185800412752248832_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/52967839_1220188941463915_5662513045146959872_o.jpg

Comments