25 มกราคม 2562

โพสต์24 ม.ค. 2562 23:53โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2562 02:37 ]

25 มกราคม 2562

        วิทยากรบรรยายหัวข้อ การวัดและประเมินผลที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/51024638_234823260732406_6715717636912578560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50562801_524492108035326_276343036252782592_n.jpg?attredirects=0

คู่มือการวัดและประเมินผลในโรงเรียน คลิก 

อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/51097650_1977218849000747_984221468462153728_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50527300_404811200261208_3587059426084782080_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50493311_1179842525524560_5543209049916440576_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50496063_533496757134051_563909307381317632_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/50574115_802716060070012_4776055490587131904_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50104932_367256910726779_2958828392125825024_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50104932_367256910726779_2958828392125825024_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25mkrakhm2562/50477442_225143018426098_4028711316859387904_n.jpg

Comments