26 เมษายน 2562

โพสต์1 พ.ค. 2562 21:16โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2562 23:24 ]

26 เมษายน 2562

        ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยได้เป็นผู้ประสานงาน เชิญสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  โดยให้โรงเรียนมาร่วมการจัดนิทรรศการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1264868543662621?__tn__=-R

@ บันทึกข้อความเชิญสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 > คลิก
@ หนังสือราชการ-เชิญ-ร.ร.มาจัดนิทรรศการ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/26mesayn2562/2019-05-02_11-26-43.jpg

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ต้นแบบอาหารกลางวัน
https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172189837114742

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/26mesayn2562/2019-05-01_17-07-45.jpg

Comments