29 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 02:50 ]
พัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพื่อการนิเทศ
        เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ การใช้ QR Code และ Google App for education ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/29phvscikayn2561/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20qr.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/29phvscikayn2561/46941007_325768611359391_2364700051332136960_n.jpg?attredirects=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546989955741363&id=100012910892306&__tn__=C-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

เอกสารเพิ่มเติม

- ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด > คลิก
- บทความแนะนำการสร้างคิวอาร์โค้ด > คลิกการสร้าง google form > คลิก

คลิปสาธิต
    - การสร้างข้อสอบออนไลน์+ตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก
    - การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ > คลิก
    - การสร้างฟอร์ม ลงทะเบียน และเชื่อมต่อไปยัง google sheet > คลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม
    - การใช้ google form > คลิก
    - วิธีการใช้ Google Form > คลิก
    - การใช้ Google Site > คลิกComments