2 พฤษภาคม 2562

โพสต์1 พ.ค. 2562 22:02โดยเกริน ช้อยเครือ

2 พฤษภาคม 2562

        ร่วมประชุมสื่อสารประจำเดือนเมษายน 2562 
ประเด็น : 
    - การเตรียมการ จัดประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน 
    - การปรับปรุง พัฒนา การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรประจำกลุ่ม
    - กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูวิชาการ, ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2, ป.5 และ ม.2 ของทุก ร.ร. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล


Comments