3 ธันวาคม 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 22:48โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 21:25 ]
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน และติดตามผลการอบรมครูอังกฤษที่ผ่านการอบรมขยายผล Boot Camp'62 ในระดับชั้นเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD1.jpg

 Micro teaching > คลิก
อัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD3.jpg


วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนตลาดเกาะแรต อ.บางเลน 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.810549622718727&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%842-62.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนวัดลาดสะแก อ.บางเลน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.810519192721770&type=3


Comments