4 มกราคม 2562

โพสต์3 ม.ค. 2562 19:49โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 00:00 โดย เกริน ช้อยเครือ ]
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4 มกราคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

        เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามกระบวนการชุมชนวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

        ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รักษาการณ์ และครูผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 120 โรงเรียน

        โดยมีหัวข้อการบรรยาย คือ การจัดสอบ NT (ศน.เกริน ช้อยเครือ) 
การจัดสอบ RT (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ) การเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-NET ของผู้บริหารสถานศึกษา (ศน.บุญสุพร เพ็งทา)  และการบริหารจัดการสอบ O-NET ของสนามสอบ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/4mkrakhm2562/49393472_1182828591866617_3298675079650476032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/4mkrakhm2562/49625802_608563599582653_1771108220673196032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/4mkrakhm2562/49204384_1838226109636222_6245927413927116800_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/49205056_300937770628482_2740733556312506368_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/4%E0%B8%A1%E0%B8%8462.jpg
Comments