5,13,14 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 04:29โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 20:00 ]
การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2
5 กุมภาพันธ์ 2562 

รับข้อสอบจาก สพฐ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/RT1.jpg

จัดเก็บรักษาความปลอดภัย เตรียมการสู่ขั้นตอนต่อไป

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=589437384829953&id=100012910892306
การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2
วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562 > คลิกประชาสัมพันธ์และเตรียมการ

 สร้างเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก

 เรื่องฝากจากงานวัดและประเมินผลฯ 
- สอบ RT ป.1 > 11-15 ก.พ. 62  
- คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก Comments