7 มกราคม 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:41 ]

วันที่ 7 มกราคม 2562 

        ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7mkrakhm2562/IMG_4671.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7mkrakhm2562/49461906_379341916154246_1422550536313372672_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7mkrakhm2562/49378880_2241569339451030_1372025756518973440_n.jpg

Comments