8 พฤษภาคม 2562

โพสต์8 พ.ค. 2562 02:18โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 03:12 ]

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30-11:30 น. 

        ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A58.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/59665220_286817345590859_3758960484175314944_n.jpg


การประชุมทางไกล 
"การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.

        ร่วมประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 

        กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะวิทยากร จำนวน 15 คน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A32.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg


Comments