วันที่ 20 มกราคม 2561

โพสต์21 ก.ย. 2561 20:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2561 04:01 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

        การอบรมวิชาการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนวัดเกาะแรต

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bthkhwammimichux-1/27332298_10208821479694660_3972164440740208199_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bthkhwammimichux-1/26992756_10208821476974592_2849238024284906514_n.jpg

Comments