นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์21 พ.ค. 2562 00:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2562 23:59 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก

        ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ออกนิเทศ ตามแผนและกลุ่มเป้าหมาย

21 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์


โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/60609554_696690637434193_7780005018123370496_n.jpg

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (บางเลน)

โรงเรียนบ้านคลองโยง

24 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดสาลวัน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg


โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A12.jpg

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF.jpg

โรงเรียนมะเกลือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg


27 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B01.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B02.jpg

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


Comments