การจัดสอบ NT'61

โพสต์25 ก.พ. 2562 20:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 18:54 ]
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562

        ปฏิบัติงาน คณะทำงานดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบและการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274260036152941&type=1&l=cb43127ec0
ขอบคุณแหล่งภาพ : 
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

7 มีนาคม 2562

        ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเตรียมความพร้อม (ภาคเช้า) เพื่อจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบ และ แนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 


ภาคบ่าย ประชุมคณะวิทยากรที่จะดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2562 

6 มีนาคม 2562

        ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53280707_379420842893492_489488424768634880_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53544466_559134021248843_8999284368748838912_n.jpg


5 มีนาคม 2562

        ปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษา ณ สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/2019-03-05_14-41-36.jpg?attredirects=0

26 กุมภาพันธ์ 2562

        รับข้อสอบ NT ชั้น ป.3  นำเข้าสู่ระบบการเตรียมการจัดคัดแยกเพื่อมอบให้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53386228_1220165364799606_8341482858619076608_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220165501466259?__tn__=-R


การประสานสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปล่วงหน้า

 เปิดเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก 
 เปิดเพจ กี่ยวกับ NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ Chaisri Nites
    - NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562
    - คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก 
    การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
        NT ด้านคำนวณ > คลิก
        NT ด้านภาษา > คลิก
        NT ด้านเหตุผล > คลิก
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน การเขียน NT, O-NET
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


Comments