วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 23:33 ]
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

        ดำเนินการ และประสานงานจัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ สรุปผลการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.1 และ ป. 3 ณ Mind resort จ.ชลบุรี ในนามกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/plcwichaphasaxangkvs/36926042_1040435132772631_8401253521885757440_n.jpg

ประเด็นปัญหา (PLC ถอดบทเรียน NT/O-NET)
- การแก้ไข (เชิงระบบ การสื่อสาร)
- ผลสัมฤทธิ์ (การปรับรูปแบบ/แนวทาง การยกระดับผลสัมฤทธิ์)
- บูรณาการกระบวนการนิเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/plcwichaphasaxangkvs/36752710_1040435339439277_5082905615118893056_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/plcwichaphasaxangkvs/36770614_1040436152772529_7059807833730056192_n.jpg

ชมภาพเพิ่มเติม > คลิกComments