3 มกราคม 2562

โพสต์3 ม.ค. 2562 05:43โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 02:51 ]
ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการ
3 มกราคม 2562

        ประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2

        คณะวิทยากร เป็นคณะครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp และได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเพื่อทบทวนฯ เมื่อวันที่ 1 และ 15 กันยายน 2561
ที่ผ่านมา (โดยการคัดเลือกวิทยากรในกลุ่มโรงเรียน)

        ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมการ ทบทวน สร้างเสริมและเติมเต็มร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้


แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

Comments