ประเมินประสิทธิภาพ # 1 - 62

โพสต์2 เม.ย. 2562 08:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 01:39 โดย เกริน ช้อยเครือ ]
        ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 47/2562 
        คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก  
        (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

1 เมษายน 2562
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
บันทักการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/55798293_316352432382875_2011210855458275328_n.jpg?attredirects=0

1 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดสาละวัน
บันทักการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg

1 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดมะเกลือ
บันทักการตรวจเยี่ยม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/56319223_689766494793585_4798943190918889472_n.jpg

2 เมษายน 2562
โรงเรียนบ้านคลองโยง
บันทึกการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%872.jpg?attredirects=0


3 เมษายน 2562
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
บันทักการตรวจเยี่ยม > คลิก
บันทึกการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E61-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-1.jpg

3 เมษายน 2562
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
บันทักการตรวจเยี่ยม > คลิก
บันทึกการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

3 เมษายน 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
บันทักการตรวจเยี่ยม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AF-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.jpg

3 เมษายน 2562
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
บันทักการตรวจเยี่ยม > คลิก
บันทึกการนิเทศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasiththiphaph/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg


Comments