ร่วมโครงการ TFE

โพสต์18 มี.ค. 2562 20:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 01:25 ]

18 - 19 มีนาคม 2562

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมเดอะมิวเซียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/tfe.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/55515085_673950786356271_7282770198929604608_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/54421984_673950869689596_4015168765284057088_n.jpg

        ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ / แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม รศ.ดร.มารุต พัฒผล ม.ศรีนคริทรวิโรฒฯ และ อ.ดร.จำรัส อินทลาภาพร ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากร 
        ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.นครปฐม ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1, เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครปฐม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มเป้าหมายโครงการ ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการรับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างรูปแบบ / แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673948306356519&id=343910872693599&__tn__=-R

Comments