2 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์2 ก.พ. 2562 03:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 03:15 ]
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
30 มกราคม 2562
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/50855111_1200800656736077_4187912663461789696_n.jpg

รับข้อสอบ คัดแยก จัดเรียง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/51424795_1200802796735863_8451017147575959552_n.jpg

2 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ป.6
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมะเกลือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/51381395_389353661831197_2452526304264716288_o.jpg?attredirects=0
รอส่งมอบข้อสอบให้โรงเรียน

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2.jpg


โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%872.jpg

โรงเรียนมะเกลือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.png

รับกระดาษคำตอบจากสนามสอบตอนเย็น
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg?attredirects=0

3 กุุมภาพันธ์ 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/trwcyeiymsnamsxb/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-1.jpg


Comments