วันที่ 1 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 23:19 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 1 กันยายน 2561

การประชุมทบทวนการทำมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพ
PLC วิชาภาษาอังกฤษ

โดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2

ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi15kanyayn2561/40531825_505167736590252_532077045597863936_n.jpg

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi15kanyayn2561/2018-09-02_10-24-42.jpg

อัลบั้ม PLC ครู Boot Camp ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิกComments