20-21 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์20 ก.พ. 2562 09:40โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 02:33 ]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/52513959_1216202575195885_4387942690734473216_n.jpg


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

        ร่วมเป็นวิทยากร ในการระดมความคิด เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเด็นในการระคมความคิด ได้แก่ เป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จงนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/2019-02-23_15-04-54.jpg
อัลบั้ม การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52608747_341188643163378_6246184557914095616_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52258630_341188573163385_4471637236667908096_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52840138_341186499830259_1028001066542694400_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52387418_341187583163484_4899911708769779712_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52599433_1217151655100977_3286474413297369088_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52558995_1217151421767667_8677168259704815616_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52583847_1217151471767662_2842008167892647936_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52384651_546260245864562_3483462246514819072_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-RComments