วันที่ 15 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 02:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 21:56 ]

วันที่ 15 กันยายน 2561

        ดำเนินการจัดการประชุมทบทวนการทำมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพ PLC วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 เป็นการดำเนินการต่อจากวันที่ 1 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi25-26kanyayn2561/Plc%20Eng.jpg

ชมภาพ > คลิก

Comments