วันที่ 25-26 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:59โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 01:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 25-26 กันยายน 2561

        ร่วมประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/42631815_1114267275389416_206143865973899264_n.jpg

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
        ตารางการประชุม > คลิก
ชมภาพ > คลิก

ผลผลิต

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi25-26kanyayn2561-2/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg

Comments