17 พฤศจิกายน 2563


การประชุม star fish online by Zoom Meeting (17 พย 63)

- school concept-Star Fish สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/kru%20A.jpg
ครูเอ ผู้ประสานงานสตาร์ฟิช

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84.jpg
โค้ชแจ๊ค host+ผู้ดำเนินรายการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
แนะนำโครงการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/125055358_405489510636245_2759273430491605780_n.png
ทักษะศตวรรษที่ 21

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/maker%20space-steam%20design%20process.jpg
maker space : steam design process

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg
กิจกรรม maker space นำไปอยู่ในชุมนุม ชมรม ลดเวลาเรียน
กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/steam%20design%20process.jpg
steam design process นำความรู้วิชาต่างๆเข้ามาใช้
เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/steam.jpg
steam

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.jpg
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/AL-BBL.jpg
AL/BBL

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/school%20concept.jpg
school concept

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20maker%20space%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg
ตัวอย่าง maker space ของ รร บ้านปลาดาว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
หนังสือ 3 เล่ม ที่ใช้ประกอบการทำเอกสาร
รร.จะได้รับในวันที่ 28-29 พย (ที่เมืองทองธานี) และลิงค์ หนังสือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20maker%20space.jpg
ให้ครูส่งแผน อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ maker space เข้าไปด้วย โดยจัดส่งทาง gg form

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
ตัวอย่างแบบบันทึกผู้เข้าใช้กิจกรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A163.jpg
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 63
จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนละ 5 นาที

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
กิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อการนำไปใช้ในการจัดกาเรรียนการสอน
ในช่วงภาค 2 ปี 63


การนำเสนอ school concep ของโรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A72.jpg
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว นำเสนอ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
โรงเรียนวัดนิลเพชร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

โรงเรียนวัดบัวหวั่น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A51.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg
โรงเรียนวัดศิลามูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
โรงเรียนคลองบางกระทึก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99.jpg
โรงเรียนวัดเชิงเลน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
โรงเรียนวัดทรงคนอง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/126110368_816313492545376_4154256927774520765_n.png
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/126026712_400101561130985_9107180878922815_n.png

สะท้อนคิด star fish onlineĊ
Webmaster Supervisory,
16 พ.ย. 2563 22:28
Comments