กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

เรื่องแจ้ง

อำลา อาลัย
ปิดเพ็จคะ
30 กันยายน 2560 


กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.กนกรัตน์

  • นิเทศ#1/60
    ส่ง 26 ก.ย. 2560 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
  • นิเทศ # 2/58
    ส่ง 27 มี.ค. 2559 00:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

    Tel.                                    :   0851256053
    e-mail                              :   ks.222500@gmail.com
    Social Network / Blog    :   Facebook  
  


บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 

วันที่ 19 มกราคม 2558

        ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ร่วมกับ สน.วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ออกสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ที่วัดหอมเกร็ด วัดทรงคนอง และวัดไร่ขิง ชมอัลบัมภาพ >>> คลิก  วันที่ 1 มิถุนายน 2556 

     นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและให้
  กำลังใจแก่ครู  ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง
  (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 


วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนางานวิชาการของครู

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ส่งคำขอเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ สพป.นฐ. 2 กำหนด จำนวน 136 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : แนวคิด หลักการการพัมนากระบวนการคิดจากสารสนเทศ สพป.นฐ.2 และแนวทางการพัฒนา (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) / การพัฒนากรอบแนวคิดพัฒนางานวิชาการโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม และคณะ) / นำเสนองาน-นัดหมาย (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์)

กิจกรรม : พิธีเปิด-บรรยายพิเศษ / ฟังบรรยายแนวคิด / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะพี่เลี้ยง

ชมอัลบัมภาพ >>> คลิกงานที่รับผิดชอบ


กิจกรรม
ตุลาคม 2558
    ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม บรรยายเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
https://www.youtube.com/watch?v=oOpMLPrysiA

22 พฤษภาคม 2558
     ประชุมเสริมทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพฯ  ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 22 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดจินดาราม

20 มกราคม 2558
    นิเทศโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแนะนำการเรียนรู้ทางInternet ที่โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

16 มกราคม 2558 วันครู
    รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

มุทิตาคารวะ จากพื่อนร่วมงาน 2560
มุทิตากษิณาลัย@เมธาวลัย ชะอำ