ประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:54โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 8 ตุลาคม 2559
 
        สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อพัฒนาครูในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื่้นฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  ณ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/Clip_2.jpg
Comments