ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:28โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2559 19:33 ]
 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59 วันที่ 1-21 มิ.ย. 59 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นฐ. 2 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 จำนวน 13 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จัดกิจกรรม โครงงาน และฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ง 12 ต.ค. 2559 13:51 โดย สายใจ ฉิมมณี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/prameinsthansuksaphxpheiyng59/Clip.jpg


Comments