ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 59

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:28โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:46 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 1-21 มิ.ย. 59 

        คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สพป.นฐ. 2 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 จำนวน 13 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จัดกิจกรรม โครงงาน และฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/prameinsthansuksaphxpheiyng59/Clip.jpg

Comments