ประเมินสถานศึกษพอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเป็นเสิศ Whole School Approach

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:46โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 31ส.ค.- 8 ก.ย. 59 คณะกรรมการประเมินศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้มาประเมินสถานศึกษาที่เข้ารับคัดเลือกผลการปฏิบัติเป็นเลิศ แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน(Whole School Approach) ปี 2559 ของ สพป. นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดบางหลวง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/whole%20school.jpg

Comments