ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้

โพสต์16 ต.ค. 2559 19:50โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2560 22:43 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 9 กันยายน 2559 

        คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำ และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ จ. กาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรขัย สุขเข และคณะครู อภิปราย-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และคณะดูงานศึกษาฐานการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kvsna-wrrn-chun-kha/oud/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
Comments