เมธี อ้นทอง


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/26169625_1752224244822820_8982466288697999236_n.jpg

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เมธี อ้นทอง

  • 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 3ระหว่างวันท ...
    ส่ง 31 ส.ค. 2561 19:05 โดย เมธี อ้นทอง
  • 7 มิถุนายน 2561         การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นท ...
    ส่ง 6 ก.ค. 2561 02:41 โดย เมธี อ้นทอง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

   > คลิก
 คลิก
 > คลิก
งานที่รับผิดชอบ

@
@
@การสื่อสาร

Tel. : 0892323331  

email : 

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ

1/2561หน้าเว็บย่อย (1): งานเมธี
Comments