เมธี อ้นทอง


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/26169625_1752224244822820_8982466288697999236_n.jpg

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เมธี อ้นทอง

 • 13 พฤศจิกายน 2561       นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านลานแหลม ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2561 01:04 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 12 พฤศจิกายน 2561       นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนวัดกกตาล ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2561 01:02 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 11 ตุลาคม 2561 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา พร้อมด้วยนายเมธี  อ้นทอง และนายพิจารณ์  ดิษฐ์ประชา  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำล ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:10 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 10 ตุลาคม เยี่ยมชื่นชมงานศิลปหัตถกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2561        10 ตุลาคม เยี่ยม ชื่นชม งานศิลปหัตถกรรม สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 20 ต.ค. 2561 19:09 โดย เมธี อ้นทอง
 • 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 วันที่ 31 - 3 กันยายน 2561        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 05:02 โดย เมธี อ้นทอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 สื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เมธี อ้นทอง)  >  คลิก   
 คลิก
 > คลิก
งานที่รับผิดชอบ

@ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
@ กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. : 0892323331  

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ

1/2561