เมธี อ้นทอง


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/26169625_1752224244822820_8982466288697999236_n.jpg

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เมธี อ้นทอง

 • 7 ธันวาคม 2561 แหล่งภาพต้นทาง > คลิก
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 18:17 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 16 พฤศจิกายน 2561         น.ส.รุ่ งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ออกเยี่ยมนิเทศ ตามแผนการนิเทศประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนว ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 22:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 16 พฤศจิกายน 2561         น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทองศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ออกเยี่ยมนิเทศ ตามแผนการนิเทศประจำ ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนว ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 22:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 13 พฤศจิกายน 2561         นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านลานแหลม ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 22:42 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 12 พฤศจิกายน 2561         นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนวัดกกตาล ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอ ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 Best Practice การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เมธี อ้นทอง) คลิก  
 สื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เมธี อ้นทอง) > คลิก  

เมธี อ้นทอง

งานที่รับผิดชอบ


(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)การสื่อสาร

Tel. : 0892323331  

Social Network :  Face Book