11 ตุลาคม 2561

โพสต์29 ต.ค. 2561 21:10โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:39 โดย เมธี อ้นทอง ]
        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง และนายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และคระครูทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีComments