12 พฤศจิกายน 2561

โพสต์15 พ.ย. 2561 01:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:41 โดย เมธี อ้นทอง ]
        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนวัดกกตาล ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการนิเทศในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การประกันคุณภาพภายใน การติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและปฐมวัย การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน

        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุบล กิ่งนอก และคุณครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/ngan-methi/12phvscikayn2561/227.jpg?attredirects=0

Comments