13 พฤศจิกายน 2561

โพสต์15 พ.ย. 2561 01:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 22:42 โดย เมธี อ้นทอง ]
        นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ พร้อมด้วยนายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านลานแหลม ตามแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 
        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.อัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ และคุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/methi/ngan-methi/13phvscikayn2561/228.jpg?attredirects=0

Comments